L'Ukraine magnifique

L'Ukraine magnifique

Leçon 3

CHIFFRES / ЦИФРИ

CHIFFRES
UA
Prononciation
0
Нуль
Noul’
1
Один
Odyn
2
Два
Dva
3
Три
Try
4
Чотири
Tchotyry
5
П’ять
Pjat’
6
Шість
Chist’
7
Сім
Sim
8
Вісім
Visim
9
Дев’ять
Devjat’
10
Десять
Desiat’
11
Одинадцять
Odynadtsiat’
12
Дванадцять
Dvanadtsiat’
13
Тринадцять
Trynadtsiat’
14
Чотирнадцять
Tchotyrnadtsiat’
15
П’ятнадцять
Pjatnadtsiat’
16
Шістнадцять
Chistnadtsiat’
17
Сімнадцять
Simnadtsiat’
18
Вісімнадцять
Visimnadtsiat’
19
Дев’ятнадцять
Devjatnadtsiat’
20
Двадцять
Dvadtsiat’
21
Двадцять один
Dvadtsiat’ odyn
30
Тридцять
Trydtsiat’
32
Тридцять два
Trydtsiat’ dva
40
Сорок
Sorok
43
Сорок три
Sorok try
50
П’ятдесят
Pjatdesiat
60
Шістдесят
Chistdesiat
70
Сімдесят
Simdesiat
80
Вісімдесят
Visimdesiat
90
Дев’яносто
Devjanosto
100
Сто
Sto
200
Двісті
Dvisti
300
Триста
Trysta
400
Чотириста
Tchotyrysta
500
П’ятсот
Pjatsot
600
Шістсот
Chistsot
700
Сімсот
Simsot
800
Вісімсот
Visimsot
900
Дев’ятсот
Devjatsot
1000
Тисяча
Tysiatcha


PONCTUATION / РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ

Тире
Tyre
,
Кома
Koma
.
Крапка
Krapka
?
Знак запитання
Znak zapytannia
!
Знак оклику
Znak oklykou
« »
Лапки
Lapky
( )
Дужки
Dougky


LES JOURS DE LA SEMAINE / ДНІ ТИЖНЯ

Понеділок
Ponedilok
Lundi
Вівторок
Vivtorok
Mardi
Середа
Sereda
Mercredi
Четвер
Tchetver
Jeudi
П’ятниця
Pjatnytsia
Vendredi
Субота
Soubota
Samedi
Неділя
Nedilia
Dimanche


ADVERBES DE TEMPS / ПРИСЛІВНИКИ ЧАСУ

Prononciation
FR
Зранку
Zrankou
Le matin
Вдень
Bden’
L’après-midi
Вночі
Vnotchi
Dans la nuit
Позавчора
Pozavtcora
Avant-hier
Вчора
Vtchora
Hier
Сьогодні
S’ogodni
Aujourd’hui
Завтра
Zavtra
Demain
Післязавтра
Pisliazavtra
Après-demain
Зараз
Zaraz
Maintenant
Потім
Potim
Puis
Недавно
Nedavno
Récemment,
Il n’y a pas longtemps
Давно
Davno
Il y a longtemps


FAMILLE / СІМ'Я

Prononciation
FR
Мама / мати / матір
Mama / maty / matir
Maman / mère
Тато / батько
Tato / bat’ko
Papa /père
Дочка / донька
Dotchka / don’ka
Fille
Син
Syn
Fils
Сестра
Sestra
Sœur
Брат
Brat
Frère
Кузен
Kouzen
Cousin
Кузина
Kouzyna
Cousine
Дідусь
Didous’
Grand-papa / grand-père
Бабуся
Babousia
Grand-maman / grand-mère
Тітка
Titka
Tante
Дядько
Diad’ko
Oncle
Племінник
Pleminnyk
Neveu
Племінниця
Pleminnytsia
Nièce
Чоловік
Tcholovik
Mari / époux
Дружина
Drougyna
Femme / épouse
Онук
Onouk
Petit-fils
Онука
Onouka
Petite-fille
Батьки
Bat’ky
Parents
Дідусь та бабуся
Didous’ ta babousia
Grands-parents


PRONOMS PERSONNELS / ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ

Prononciation
FR
Я
Ja
Je
Ти
Ty
Tu
Ми
My
Nous
Ви
Vy
Vous
Він
Vin
Il
Вона
Vona
Elle
Воно
Vono
neutre
Вони
Vony
Ils / elles


PHRASES UTILES / КОРИСНІ ФРАЗИ

Prononciation
FR
Я втомився
Ja vtomyvsia
Je suis fatigué
Я втомилася
Ja vtomylasia
Je suis fatiguée
Я голодний
Ja golodnyj
J’ai faim
Я голодна
Ja golodna
J’ai faim
Це жарт
Tse jart
C’est une blague
Це правда
Tse pravda
C’est vrai
Я розумію
Je rozoumijou
Je comprends
Я не розумію
Ja ne rozoumiiou
Je ne comprends pas
Я знаю
Ja znaiou
Je sais
Я не знаю
Ja ne znaiou
Je ne sais pas
Я не можу, я зайнятий
Ja ne mojou, ja zainiatyj
Je ne peux pas, je suis occupé
Я не можу, я зайнята
Ja ne mojou, ja zainiata
Je ne peux pas, je suis occupée


EXERCICES / ВПРАВИ

1. Пишіть (Classez les mots selon les pronoms).
  
Він
Вона
Воно
Вони
Банк
Ваза
Кафе
Заводи

 Аеропорт, парта, прапор, порт, бар, зуби, вода, фото, дивани, група, замок, кава, будинок, букет, вікно, двері, пакет, пан, пані, робітник, робота, фізика, букви, вправа, звук, сторінка, теми, цифра, напруга, конденсатор, опір, вівторок, вітер, газети, кабінет, квадрат, крапка, кіоск, конус, коридор, піраміда, папір, тире, ромби, мідь, день, мир.


2. Складіть речення (Composez des phrases).

1. Це, і, вікно, двері.
11. Там, тут, а, вікно, двері.
2. Тут, хата, будинок, там, а.
12. Це, А, буква, а, О, буква, це.
3. Це, книга, том, не, а.
13. Г, буква, звук, це, [г], а, це.
4. Анод, та, це, катод.
14. Сторінка, один, номер, це.
5. Це, ні, артист, не.
15. Цифра, це, і, цифра, вісім, сім.
6. Сік, так, це.
16. Це, пан, не, а, пані.
7. Тато, та, мама, це.
17. Та, завод, аеропорт, це.
8. Син, тут, сестра, там, а.
18. Антена, радіо, це, і, картина.
9. Дороги, мости, і, тут.
19. Там, сніг, гори, та. Гарно, це.
10. Не, кабінет, клас, це, а
20. Ректор, це? Не, ректор, ні, це, декан, а.


3. Пишіть (Écrivez).

1
7
№ 101
№ 7
3
100
№ 103
№ 107


4. Утворіть слова (Composez des mots).

1) і, с, о, м, т.
2) а, к, і, р.
3) а, р, а, к, т.
4) р, т, о, е, к, р.
5) у, о, р, ц, к.
6) с, т, к, е, т. 

5. Поділіть слова на склади (Divisez les mots en syllabes).

Ніна

Діод

Оксана

Око

Кіт

Інститут

Діаметр

Стадіон

Антонім

Текст6. Дайте відповіді на запитання (Répondez aux questions).

1. Ти студентка?
2. Ти студент?
3. Де мама?
4. Де друг? 


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire